RAČUNOVODSKE STORITVE


Podjetjem in samostojnim podjetnikom nudimo vse vrste računovodskih storitev.

  • knjiženje prejetih in izdanih dokumentov (računov, bančnih izpiskov, potnih nalogov in ostalih dokumentov) v glavno knjigo
  • vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev
  • vodenje registra osnovnih sredstev
  • obračuni plač
  • amortizacije
  • obračuni davka na dodano vrednost
  • izdelava bilanc in davčnih obračunov
  • izpeljevanje statistik
  • ostale računovodske storitve