Ste pozabili svoje geslo?

Predstavitev

Podjetje KONTESA d.o.o. je bilo ustanovljeno 28.12.2006. Ustanoviteljica in edina družbenica je Kotnik Mira. Podjetje je bilo prvenstveno ustanovljeno z namenom opravljanja računovodske dejavnosti in podjetniškega svetovanja. Ustanoviteljica je na podjetje prenesla dejavnost, ki jo je od leta 1992 opravljala kot samostojna podjetnica.

Ustanoviteljica je z opravljanjem računovodskih storitev pričela l. 1992, takrat kot samostojna podjetnica in edina zaposlena. S svojim delom, ji je uspelo razširiti dejavnost in nuditi zaposlitev tudi drugim delavkam. Tako je v podjetju danes zaposleno 10 ljudi (vključno z ustanoviteljico).

PODJETJE OPRAVLJA NASLEDNJE STORITVE:

- RAČUNOVODSKE STORITVE

predvsem:

- vodenje knjig za pravne osebe, zasebnike, zavode, društva…

- obračuni plač, obračuni drugih prejemkov (regresi, najemnine, poslovodske in podjemne pogodbe),

- plačilni promet,

- vodenje evidenc DDV in obračun DDV,

- izdelava računovodskih obračunov in poročil,

- izdelava davčnih obračunov,

- statistična in druga poročila

- DAVČNO SVETOVANJE

- Davčno optimiranje

-

- NOTRANJO REVIZIJO in kontroling

- Zaposleno imamo delavko z izpitom notranje revizije.

-

- BREZPLAČNA UPORABA NAŠEGA PROGRAMA za naše naročnike

-

- POSLOVNE STORITVE , SVETOVANJE

-

- IZOBRAŽEVANJE UPORABNIKOV na računovodskem in davčnem področju

Podjetje je povzelo pomembno usmeritev in to je skrb za nenehno izobraževanje. V želji, da bi naročnikom lahko nudili kvalitetne storitve, se zaposleni nenehno izobražujejo tako na področju računovodstva kot tudi na davčnem področju. Zaposleni se udeležujejo zunanjih seminarjev (predvsem seminarjev v okviru Franšizne skupine Simič in partnerji- katere član je podjetje, seminarjev pri Gospodarski zbornici, pri Združenju delodajalcev, Društvu računovodskih in finančnih delavcev Slovenj Gradec, Podjetniškem centru Slovenj Gradec…). Poleg zunanjih seminarjev imajo zaposleni tudi interna izobraževanja, poslužujejo pa se tudi literature.

Podjetje in njegovi zaposleni se bodo še naprej trudili za kakovostno opravljanje storitev v prid svojih naročnikov.